top of page

Wat ass ViArt a.s.b.l.? | Qui est ViArt a.s.b.l.? What is ViArt a.s.b.l. ?

Den Organisatiouns-Comité vun der a.s.b.l. ViArt beméit sech drëm

fir d'Konscht zu Veinen ze promouvéieren

a Veinen als kulturell Stiedchen nees opbléien ze lossen. 

Wien mir sinn:

D'Membre vum Comité vu ViArt a.s.b.l.:

Marie-Josée KERSCHEN (Presidentin)

Ania POLFER (Vice-Presidentin)

Maciej KARCZEWSKI (Tresorier)

Christiane SCHMALEN (Secretärin)

Kim HEART (Administrateur-Marketing)

Rol BACKENDORF (Administrateur-Accocheur)

Raymond GAASCH (Administrateur)

Zahrée VEERMAN (Administrateur)

Joé HEINTZEN (Gemengerepresentant)

Unki (Co-Organisateur KonschTour)

 

Iwwert ViArt:

D'Organisatiounsteam vum KonschTour huet sech offiziell zesumme gedoen a sou gouf 2017 doraus d'a.s.b.l. ViArt.

Fir de KonschTour, deen op den 3 Piliere vu Veinen baséiert "Kultur, Natur, Gastronomie", hu mir vun Ufank u gekuckt, fir mat minimalem Budget – mat Hëllef vun de KultOureilen, dem Naturpark Our an aus eiser eegener Täsch – de Projet op d'Been ze kréien.

Mee elo, wou dat Ganzt e Schratt méi wäit ass, an aner Dimensiounen unhëlt, si mir op d'Hëllef vu Memberen, Donateuren a Sponsoren ugewisen. Dofir wäer mir immens frou, wa mir Iech fir eisen globale Projet "Kënschtlerstiedchen" begeeschtere kéinten an Dir eis mat enger Memberskaart oder engem finanziellen Don op de Kont vu ViArt a.s.b.l. géift ënnerstëtzen. Gäre kënne mir Iech dann och als Donnateur/Sponsor mat ärem Logo op all eisen Imprimeeën ernimmen.

Ënnerstëtzt eis:

D'Bank Coordonneeë vu ViArt a.s.b.l. :

BGLLLULL

LU11 0030 4327 8101 0000

Einfach Memberskaart: 25€/Joer

Aktiv Kënschtler Memberskaart: 50€/Joer

Membre Donateur: minimum 250€/Joer

NOUS PROMOUVONS L'ART VISUEL A VIANDEN

Qui nous sommes:

Les membres du comité de ViArt:

Marie-Josée KERSCHEN (présidente)

Ania POLFER (vice-présidente)

Maciej KARCZEWSKI (trésorier)

Christiane SCHMALEN (secrétaire)

Kim HEART (administrateur-marketing)

Rol BACKENDORF (administrateur-accocheur)

Raymond GAASCH (administrateur)

Zahrée VEERMAN (administrateur)

Joé HEINTZEN (représentant de la commune)

Unki (Co-organisateur KonschTour)

 

A propose de ViArt:

L'association de VIART a été fondée 2017 par l'équipe organisant le KonschTour qui a lieu chaque année pendant la Pentecôte.

Suite au succès dès la première édition du KonschTour en 2013, les artistes locaux de l'équipe organisatrice du KonschTour ont créé cette association pour mieux promouvoir l'art visuel à Vianden.

Mais, pour pouvoir agir, nous avons besoin de votre soutien, en achetant une carte de membre ou en faisant du sponsoring pour nos événements.

Soutenez-nous:

Les coordonnées bancaires de ViArt:

BGLLLULL

LU11 0030 4327 8101 0000

simple membre: 25€/année

artiste membre actif: 50€/année

membre donateur/sponsor: minimum 250€/année

WE PROMOTE VISUAL ART IN VIANDEN

Who we are:

The members of the ViArt committee are:

Marie-Josée KERSCHEN (President)

Ania POLFER (Vice-President)

Maciej KARCZEWSKI (Treasurer)

Christiane SCHMALEN (Secretary)

Kim HEART (Administrator-Marketing)

Rol BACKENDORF (Administrator-Hanging)

Raymond GAASCH (Administrator)

Zahrée VEERMAN (Administrator)

Joé HEINTZEN (local authority representative)

Unki (Co-organisator KonschTour)

About ViArt:

The non-profit-making organisation ViArt was created 2017 by the team responsible for the KonschTour, which takes place each year on Pencost.

Since the first edition of the KonschTour back in 2013, the event has sprouted a huge success so that the organisation team, consisting of local artists, got together and formed an association with the aim to promote the visual arts in Vianden.

However, to be able to do this we need your support, by buying a membership card or sponsoring the different events.

Support us:

The banking details of ViArt:

BGLLLULL

LU11 0030 4327 8101 0000

Ordinary membership: 25€/year

Active artist membership: 50€/year

Sponsoring membership: minimum 250€/year

bottom of page